Implantat hos Team Bergström

Team Bergström är en av landets största och mest erfarna kliniker för implantat. Fördelar med tandimplantat är att de sitter fast och ger en känsla av egna naturliga fasta tänder. Professor Per-Ingvar Brånemark fann på 50- och 60- talet att benvävnad kan växa ihop med materialet titan. Tack vare hans metod har miljontals människor åter fått fasta tänder! Det utgör en stabil grund för en tandkrona resp bro. Det ger en ökad självsäkerhet jämfört med proteser, bättre tuggförmåga och en förbättrad estetik. Det ger sammantaget en högre livskvalité. Implantatbehandlingen utgörs normalt av en kirurgisk behandling. Vid operationen skruvas implantatet ner i käkbenet. Under inläkningsfasen kommer celler i käkbenet att bygga ben ända in mot titanytan på implantatet. Tiden för inläkning är cirka 3-6 månader. Efter inläkning utgör implantatet en konstgjord rot som tandläkaren kan fästa tanden eller bron på. Implantatet i underkäken kan i de flesta fall belastas (nya fasta tänder sätts på plats) i regel 2 veckor efter operationen beroende på benkvalité och hur många implantat som har opererats in.

Hur länge håller ett implantat?

Svaret på frågan beror på flera olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad behandling är att behandlingen utförs av någon som har stor erfarenhet och som frekvent arbetar med implantat.På Team Bergström arbetar tandläkare Rolf Bergström, Boel Bergström och oral kirurg Mats Hellmen med implantat och har över 20 års erfarenhet var för sig. Behandlingen med implantat har en mycket god prognos. Vissa patienter kan ha en något högre risk för att råka ut för problem med sina implantat. Riskgrupperna är bland annat de som röker, de med en dåligt inställd diabetes, de med en tidigare parodontit och de som inte sköter sin munhygien. Om ett implantat lossnar, vilket är mycket ovanligt, görs en ny operation.

Implantatmetoder

Vi arbetar med Nobel Biocares implantatsystem det mest sålda i världen samt Proceratekniken. I lämpliga fall kan vi göra ”Teeth in an hour”- dvs minimalt kirurgiskt ingrepp som är datorplanerad och med ett snabbt resultat – på en timme. Vi kan också skapa nytt ben om Du saknar detta i tillräcklig omfattning genom så kallad sinuslift. Detta gör att vi kan hjälpa Dig med större problem. Tack vare ett eget utvecklat kvalitetssäkringsprogram vet vi att våra implantat växer fast på ett tryggt och säkert sätt. Våra siffror visar att 98,46% (okt. 2014) av implantaten integrerar med käkbenet.