Implart™ - Team Bergströms egenutvecklade mjukvara för hantering av implantat

Implart är ett program är skapat 2001 utifrån det behov som fanns hos en expansiv implantatklinik, Team Bergström, för att hjälpa till med att hålla reda på det ökande antalet patienter som får implantatbehandling samt det ökande behovet av ha kontroll på lagret som omsätts i allt högre grad ju fler patienter som behandlas.

Här har idén varit att inga patienter ska glömmas bort eller kallas för sent, de ska få adekvat information inför operationerna i samband med utskick då tid ges från en till verksamheten väl anpassad tidbok. De olika ledtiderna planering till fixturoperation, från fixtur till distans håller programmet reda på och Du som är satt att ansvara för eller administrera verksamheten får ett ovärderligt hjälpmedel som sparar med tid och ger en fantastisk kontroll.
Vi på Team Bergström har mer än dubblerat vår kapacitet om vi ser till antalet installerade fixturer från 2002 till 2008. Detta innebär en avsevärd förbättring av ekonomin. Lagerhållning och garantilogg sköts lekande lätt och en stor mängd data går att extrahera ur systemet för kvalitetsuppföljning.

Den grundläggande tanken har varit att enkelheten i programmet gör att det ska kunna skötas av någon i teamet som snabbt kan få en introduktion och sedan direkt ta över och ansvara för att allt går friktionsfritt.

Vår ackumulerade “success rate” under de 13 år vi arbetat med Implart och satt 10.000 implantat visar på att 98,46% (okt. 2014) av skruvarna sitter kvar som de ska.